Testis Kanseri Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

06.05.2020
61
Testis Kanseri Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Testis kanseri skrotum isimli torbada iki adet yumurta şeklindeki iki bezden kaynaklanan kanser türüdür. Yumurtalar “sperm” ve “testosteron” üretiminden sorumlu erkeklik hormonudur. Testis kanseri 20-35 yaş arası erkeklerde görülen kanser türüdür. 

Testis Kanseri Belirtileri

Çoğunlukla ilk belirti testislerde büyüme ve sertlik görülmesidir. Şişlikler ağrısızdır, nohut tanesi büyüklüğünde olabilir fakat sonradan büyüme eğilimdedir. 

•    Göğüs ve bel ağrısı
•    İleri dönemlerde balgamda kan ve tükürük
•    Kasık ve alt karın bölgesinde hafif ağrı
•    Nefes darlığı
•    Testislerde ağrı ve ağırlık hissi
•    Bacaklarda şişme
•    Testislerde ağırlık hissiyatı
•    Akciğer atardamarların kanın pıhtı atması
•    Göğüslerde büyüme ve hassasiyet

Yukarıdaki belirtilerin bir çoğu başka hastalıklar, aşağıdaki belirtilerinde hepsi başka hastalıklardan dolayı olabilir.

•    Erbezinde su “Hidrosel”
•    Kasık Fıtığı
•    Testis iltihabı “Orşit”
•    Testis burulması
•    Testis damarlarının şişmesi “Varikosel”

Testis Kanseri Türleri Nelerdir ?

Testis kanserleri germ hücresinde başlamaktadır. Germ hücreli tümörler “seminom” ve “non-seminom” olmak üzere 2 gruba ayrılır. 2 tipin büyümesi, yayılması ve tedavisi farklıdır. 
Seminom tipi ışın tedavisine daha duyarlıdır.

Nonseminomatöz germ hücre tümörleri (NSGHT)
Non-seminon tipi yaygınlaşma ve hızlı büyümeye eğilimlidir. Teratom, yolk sak tümörü, Embriyoner karsinom ve koryokarsinom içermektedir. En sık görülen “embriyoner karsinom” dur.
Germ hücreli tümörler “mikst” tip tümör olarak adlandırılır. Mikst tipi tümörlerde seminom %30 civarı, embriyoner karsinom %50 civarı izlenmektedir. Teratom genellikle erişkinlerde %3, çocukluk çağı hücre tümörlerinin %38 civarını oluşturur.
Koryokarsinom testis tümörlerinin kötü seyirli olan ve %1 altında olan testis tümörüdür. 
Yolk saç tümörü çocuklarda ve bebeklerde görülmektedir. 

Germ hücreli olmayan tümörler
Testis tümör grubunun %5-10’unu oluşturmaktadır.  Sık görülen türü Leydig hücreli tümör tipidir. 

Testis Kanseri Nasıl Tespit Edilir, Testleri Nelerdir ?


•    Ultrason incelemesi
•    Fiziksel muayene
Serum tümör marker testleri
Vücut dokuları, tümör hücreleri nedeniyle kana bazı maddeler salmaktadır, kanda artış gösteren maddeler belirli kanser türleri ile ilişkili olmaktadır, diğer bir deyimle tümör belirteç ismini alır.
Testis kanserlerinde izlenen tümör belirteçleri “LDH”, “AFP” ve “B-hCG”’dir. 
İnguinal orşiektomi
Testisin kasıktan kesi ile çıkarılması prosedürdür. Çıkarılan testisten doku alınarak, mikroskop ile kanser hücrelerinin varlığı araştırılır. Testis kanseri tespit edilirse, yayılma olup olmadığı anlamak için bazı testler ve evreleme yapılabilir.
Evreleme yapılması için bazı testler gereklidir.
•    CT taraması
•    PET taraması
•    MRI taraması
•    Göğüs Röntgeni

Testis Kanseri Nasıl Tedavi Edilir ?


Cerrahi
Testinin kısmen veya tamamen çıkarılması. Tüm kanserli doku çıkarılsa bile, hastalara kemoterapi ve radyoterapi uygulanabilir. Tamamen hedef kanser hücrelerini öldürülmesine yönelik adjuvan tedavidir. 

Radyasyon tedavisi
Yüksek enerjiye sahip “X” ışınları sayesinde kanser hücrelerini öldürmek hedeftir ve büyümesine engel olan kanser tedavisidir. Radyoterapi dozu, kanser türü ve evresine göre değişkenlik gösterebilir.

Kemoterapi
Kombine edilen ilaçlar kullanılarak, kanser hücrelerinin öldürülmesi ve büyümesini engellemek amacıyla kullanılan tedavi yöntemidir.  Kemoterapi verilme şekli, kanser türü ve evresine göre değişkenlik gösterebilir.

Gözlem

Kök hücre nakli ile yüksek doz kemoterapi

Testis Kanseri’nin Prognozu Nasıldır ?

Testis kanseri tanısı alan kişilerin %75 civarı Evre I’dir. Radyoterapi ve Orşiektomi sayesinden hastaların %95-100 civarı tedavi edilebilir.
Evre IIA %90, Evre IIB %80-85 tedavi edilme oranına sahiptir. Nüks ile geri gelen hastalarda kemoterapi uygulanarak tedavi şansı yüksek olmaktadır.

Min. Akciğer metastaz olan hasta grubunda %95 tedavi edilme oranı vardır.

Kanser tedavisi komplikasyona bağlı kalıcı infertiliteye sebep olabilir. Çocuk sahibi olmak isteyen kişiler, tedavi öncesi sperm bankalarına spermlerini dondurmayı düşünmelidir. 

YAZAR BİLGİSİ
Berk Altunkılıç
Kendisi 26 Eylül 1995, Samsun doğumludur. Kendince girişimcilik ve kendi sitelerine editörlük yapmaktadır. Genel yakında çevresinde "Dövmeli" olarak çağırırlar.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.